Brigade geeft impuls: van dood spoor naar nieuw perspectief

De openbare basisschool De Wilgenhoek heeft een brigade Anders leren Anders organiseren aangevraagd. “De brigade heeft ons meer gebracht dan we verwacht hadden,” aldus directeur Nadia Verhoeff.
Wat was de vraag en wat heeft de brigade deze school gebracht? 

Wat was jullie vraag?
Een tijdje terug ging het niet zo goed met onze school. Het aantal kinderen was gekrompen, er waren veel directiewisselingen geweest en wij konden ons al lang niet meer vinden in de manier van onderwijs geven zoals toen nog op veel scholen gebruikelijk was. Het was tijd om het roer om te gooien. Onze nieuwe koers komt terug in denken in bouwen in plaats van leerstofjaarklassen, flexibele schooltijden, persoonlijke leerlijnen, integrale lesmethode, snappet onderwijs en leerkracht-leerling-ouder-gesprekken. Zo praten we niet over het kind, maar met het kind. Vanwege een lastige financiële situatie hebben we als team onze creativiteit en bevlogenheid volop ingezet de afgelopen jaren. We staan er weer goed voor als school. We zijn nu een aantal jaren verder en beginnen tegen een aantal zaken aan te lopen waar we over willen sparren met een ervaringsdeskundige brigadier. Bijvoorbeeld over hoe we groepsdoorbrekend werken beter kunnen inrichten, bv. qua methode en de samenwerking tussen de bouwen. Hoe organiseren we dat?

Elly Marwitz tijdens de workshop over Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning (AVS congres 2019)

Hoe kwam je bij de brigade terecht?
Ik was aanwezig bij de workshop ‘Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op het concept ‘school’’ op het AVS-congres in maart jl. De verhalen in de workshop waren voor mij heel herkenbaar, vooral het verhaal van Elly Marwitz sprak mij enorm aan. Het leek wel het verhaal van onze school. We hebben gevraagd of zij als brigadier bij ons een impuls zou willen geven.

Wat heeft de brigade jullie gebracht?
Het gesprek met Elly hebben wij heel erg waardevol gevonden. We zaten op een soort van dood spoor. Elly heeft ons een aantal mogelijkheden aangedragen en toegelicht waardoor we inspiratie kregen en nu weer zelf verder kunnen. Het was voor ons heel belangrijk dat ze niet met kant-en-klare oplossingen kwam maar juist het team in zijn kracht zette door ons tot nadenken aan te zetten. Zo kwamen we tot oplossingen die bij ons passen.

Diezelfde middag, na het vertrek van de brigadier, ontstonden al nieuwe ideeën waar we mee aan de slag gaan. Fijn dat deze manier van sparren met de brigade in leven is geroepen!